Logo

Sollicitatieformulier

radiodiagnostisch laborant

*
*
*
*
*
*
*
*
Privacy verklaring Gelre ziekenhuizen
We bedanken je voor het vertrouwen dat je in Gelre ziekenhuizen stelt. We respecteren je privacy en zullen zorgvuldig met de door jou verstrekte gegevens omgaan. We gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om en  hebben beveiligingsmaatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal. 

Bereik privacy verklaring
Deze privacy verklaring geldt voor alle persoonlijke gegevens die je verstrekt ten behoeve van je sollicitatie en indient via de website www.werkenbijgelre.nl of via de mail. 

Bewaartermijn
Op het moment dat je jouw gegevens achterlaat op onze website of ons deze gegevens per e-mail toestuurt, geef je toestemming om deze persoonsgegevens 12 maanden te bewaren. Na deze periode zullen wij je persoonsgegevens verwijderen of opnieuw toestemming vragen te bewaren. Je kunt op ieder moment via www.werkenbijgelre.nl de gegevens opvragen, inzien, laten aanpassen of verwijderen.
 
Gebruik persoonlijke gegevens
We gebruiken de door jou verstrekte gegevens om je op de hoogte te houden van onze vacatures, om je zo goed mogelijk te informeren ten aanzien van recruitment en ten behoeve van de sollicitatieprocedure.  Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.
 
Verstrekking aan derden
We zullen je persoonlijke gegevens uitsluitend verstrekken aan diegenen die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. We zorgen ervoor dat deze betrokkenen zorgvuldig met de verstrekte informatie omgaan en zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
Toestemming
Als je akkoord gaat met de voorwaarden zoals beschreven in deze privacy verklaring, geef je ons toestemming je persoonlijke gegevens op te slaan, te gebruiken en te verstrekken aan betrokkenen ten behoeve van recruitment activiteiten zoals hiervoor beschreven. Lees deze privacy verklaring daarom zorgvuldig door en klik op 'akkoord' als je de inhoud begrijpt en het eens bent met de voorwaarden. We behouden ons het recht voor om de privacyverklaring op ieder moment te wijzigen.


 
Ik heb de voorwaarden gelezen